La política municipal és la política de la proximitat

Conferència amb Eduard Punset al Fòrum Europa
Octubre de 2013