Diuen que en la política, com a la vida, el més difícil no és arribar sinó mantenir-se. Per això, els socialistes pinedencs estem enormement satisfets amb el gran resultat obtingut a les Eleccions Municipals celebrades ahir.

El PSC ha aconseguit guanyar les eleccions per tercera vegada, fet que no havia succeït mai al nostre municipi. Hem incrementat el nombre de vots respecte al 2011, ampliant encara més la confiança i el suport de la ciutadania. I, el més important, estem en plena disposició de continuar avançant amb el projecte de millora de Pineda, dels barris i de les persones, que vam començar fa vuit anys.

És moment, doncs, de seguir treballant, d'agrair una vegada més al ciutadans i ciutadanes la seva confiança, i de felicitar als nous partits polítics que s'incorporen a l'Ajuntament i que a ben segur ajudaran a ampliar la diversitat d'opinions i propostes per al nostre poble.

Més enllà, tant les eleccions com la política no són un fi en si mateix sinó un instrument al servei de la ciutadania, amb el que donar resposta i solució a les seves necessitats i demandes. Aquest és el nostre veritable repte i amb ell comencen a treballar els propers quatre anys.

Pensa en Pineda!

"No hago otra cosa que pensar en ti...", deia Serrat en una de les seves cançons. Doncs bé, des de que sóc Alcalde, no faig altra cosa que pensar en Pineda i en com millorar la vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Penso en l'economia i el treball, penso en els barris i, sobretot, penso en les persones, en els seus fills, en els seus avis, i en el que necessiten per viure de manera digna i còmoda en un poble tranquil, amable i pròsper.

Per això, en els propers quatre anys, volem impulsar el desenvolupament d'un espai comercial, turístic i de lleure entre Poblenou i Pineda Centre, amb l'objectiu de crear més de 1.000 llocs de treball; continuar amb els projectes de reurbanització i millora de l'espai públic als barris, i intensificar la vigilància policial; acabar el passeig de mar, des de Calella fins a Santa Susanna; construir una nova escola, un nou institut, i ampliar l'oferta de cicles formatius professionals; millorar els serveis d'atenció a les persones necessitades i a la gent gran; posar en marxa els nous equipaments socials i culturals (centre cívic, sala polivalent, sala d'exposicions, espais esportius...); simplificar la burocràcia administrativa i establir criteris de renda per fer els impostos més justos.

I per això us demano que el dia 24 de maig, quan aneu a votar, ho feu pensant en Pineda. Perquè el que es decideix no és el futur de Catalunya o d'Espanya, ni el resultat dels grans partits polítics, sinó les persones que formaran l'Ajuntament del poble. Perquè la neteja, les escombraries, el manteniment dels carrers i les places, l'enllumenat, les instal•lacions culturals i esportives, la Policia Local, els serveis d'atenció social, la circulació... i un altre centenar de temes i serveis públics, no depenen de la Generalitat ni de l'Estat, sinó de l'Ajuntament, de l'Alcalde i del Govern municipal.

Xavier Amor

La prioritat dels barris com a eix per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Pineda de Mar inclou també a les urbanitzacions del municipi, com ara Can Feliu.

El manteniment de carrers i places, la millora de l’enllumenat, la seguretat són necessitats bàsiques dels veïns, visquin al centre, als barris o a les urbanitzacions. Perquè tots som Pineda.

 

Al miting celebrat a la Pl. de la Pagesia hem pogut continuar desgranant el nostre programa electoral, amb dos grans prioritats: treball i barris.

El treball és la primera preocupació del ciutadans i, per tant, la primera preocupació dels socialistes, que farem tot el possible per crear les condicions que permetin generar inversió i ocupació al nostre municipi: als eixos comercials, als polígon industrial, a l’hostaleria i, especialment, al gran projecte de desenvolupament econòmic, comercial i turístic del PP1, amb el qual volem crear més de 1.000 llocs de treball.

L’altre gran preocupació són els barris, l’espai vital més proper per als ciutadans, on s’ha d’apostar principalment per la millora de l’espai públic, la convivència i la cohesió social. Perquè vivim a Pineda, però també als barris, que tenen una vida i una personalitat pròpies.

 

Pujar a Can Carreras i parlar amb la seva gent et permet veure Pineda des d’una perspectiva diferent, i prendre consciència, una vegada més, que la feina del polític és representar per igual l’interès general de tots els ciutadans i ciutadanes.

L’eslògan de la nostra campanya és “Pensa en Pineda!”. Des d’aquí dalt, no he pogut fer una altra cosa.

 

Pensant en les persones...

Educació

 • Mantenir sense retallades les llars d'infants.
 • Construir una nova escola a Poblenou.
 • Construir el tercer institut a Can Cornet.
 • Incrementar l'oferta de cicles formatius professionals i de l'Escola d'Adults.
 • Impulsar, junt amb les famílies i la xarxa educativa, un programa de millora de l'èxit escolar.
 • Mantenir el programa de beques universitàries.

Joventut

 • Ampliar els programes de formació, ocupació i lleure del Centre de Recursos per a Joves.
 • Establir una línia de beques per a estudis de batxillerat, cicles formatius i universitat.
 • Bonificar amb ajuts a les empreses que contractin a treballadors menors de 30 anys.
 • Ajudar a l'emancipació i l'accés a l'habitatge dels joves.

Gent gran i dependent

 • Potenciar l'envelliment actiu de la gent gran i la seva participació en la vida social i cultural.
 • Ampliar els serveis d'atenció domiciliària a les persones grans, dependents i discapacitades.
 • Ampliar els programes d'activitats dels casals d'avis.
 • Crear espais d'horts socials per a la gent gran.
 • Introduir clàusules socials en la contractació pública.

Atenció social

 • Facilitar els tràmits i reduir les llistes d'espera per accedir als serveis socials.
 • Rebaixar els criteris i barems d'ajut social per poder incloure a més famílies.
 • Mantenir la reducció d'un 30% l'IBI a les famílies aturades i monoparentals.
 • Establir ajuts per pal•liar la pobresa energètica.
 • Creació d'una bossa de pisos de lloguer social.

Cultura i entitats

 • Posar en marxa el programa d'activitats i usos del Centre Cívic Poblenou.
 • Oferir una programació cultural estable a la nova Sala Polivalent de la Biblioteca.
 • Potenciar les arts gràfiques mitjançant la Fundació Tharrats i la nova Sala d'Exposicions.
 • Fomentar la cultura popular i tradicional a través de les entitats del municipi.
 • Potenciar la projecció de Pineda com a capital del teatre
 • Promoure l'activitat d'una sala de cinema.

Esport i salut

 • Millorar i ampliar les instal•lacions del Complex Esportiu Can Xaubet:

      - Piscina descoberta
      - Pistes de pàdel
      - Nova gespa artificial al camp de futbol
      - Renovació de màquines al gimnàs

 • Promocionar nous circuits i activitats de BTT.
 • Creació de nous espais i itineraris esportius i de salut.
 • Potenciar els programes de salut comunitària.

Administració oberta i transparent

 • Simplificació administrativa i gestió online (E-Administració) dels tràmits amb l'Ajuntament.
 • Modernització de la web municipal i creació d'APPs d'informació local per a mòbils.
 • Ampliació de la xarxa wifi.
 • Facilitar l'accés dels ciutadans al correu electrònic i a la signatura digital.
 • Creació d'un portal de transparència sobre resolucions, retribucions i contractes.
 • Potenciar la participació ciutadana.
 • Creació de la figura del Defensor del Ciutaddà.
 • Gestionar amb les AA.VV. el pressupost d'inversió als barris.
 • Introduir criteris de renda per fer els impostos més justos.

Pensant en Pineda i els barris...

Projectes de reurbanització i millora d'espais públics

 • Millora de l'Av. Hispanitat.
 • Remodelació de la Pl. Nova.
 • Millora de Pl. República, Pl. Infància i Pl. Guatemala.
 • Remodelació de la Pl. Les Creus.
 • Millores del terra, mobiliari i il•luminació de la Pl. Mèlies.
 • Remodelació de la Pl. Pubilla/Estació.
 • Millora de la Pl. Sant Pere.
 • Remodelació de la Pl. del Carme.
 • Completar el Passeig de Mar a la zona de la Platja dels Pins.
 • Remodelar per fases del Passeig Marítim.
 • Remodelació de la Pl. Can Bepa.
 • Adequació d'un Passeig de Ribera a la carretera d'Hortsavinyà.
 • Canalització d'aigües de la riera de Sant Jaume.
 • Adequació de l'espai veïnal de Can Carreras.
 • Ajuts per a la rehabilitació de façanes.

Serveis sostenibles

 • Renovació de l'enllumenat públic a tots els barris.
 • Ampliació del servei i les màquines de neteja viària.
 • Renovació, soterrament i tancament amb fusta de contenidors de residus.
 • Pla d'inversió en la xarxa d'aigua i clavegueram.
 • Reubicació de la nau i vehicles de serveis municipals.
 • Implantació de sistemes d'estalvi d'energia i aigua.

Seguretat

 • Reforçar la coordinació policial amb una especial atenció a la seguretat als barris i als entorns escolars.
 • Endurir el control i sancions per incivisme.
 • Instal•lació de càmeres de vigilància a la via pública i als accessos a les urbanitzacions.
 • Intensificar els contactes de la Policia de Barri amb la ciutadania, els comerços i el teixit associatiu.

Mobilitat

 • Nova rotonda d'accés a Les Creus i Can Pelai.
 • Reducció de barreres arquitectòniques a les voreres.
 • Asfaltat de l'aparcament de La Mina.
 • Ampliació de la zona taronja d'estacionament gratuït.
 • Millora de la senyalització viària.
 • Creació de més aparcaments per a bicicletes i motos.
 • Instal•lació de noves marquesines a les parades del bus.

Pensant en l'economia i el treball...

Creixement econòmic

 • Impulsar el desenvolupament d'un espai comercial, turístic i de lleure entre Poblenou i Pineda Centre, amb l'objectiu de fer créixer l'activitat econòmica del municipi i crear més de 1.000 llocs de treball.
 • Executar l'ampliació d'usos del polígon industrial i captar la inversió de noves empreses.
 • Urbanitzar el nou polígon industrial (PP-10/11), al costat de l'autopista.

Comerç i turisme

 • Promocionar la imatge de Pineda de Mar com a municipi de turisme familiar, cultural, natural, esportiu i de lleure; i ampliar la temporada turística amb la captació de nous esdeveniments i festivals.
 • Executar les obres de la nova Oficina de Turisme a l'edifici de l'Ajuntament.
 • Potenciar la proximitat i qualitat del teixit comercial i restaurador de Pineda.
 • Elaborar una Ordenança de Comerç que reguli de manera equilibrada el tipus i horaris dels establiments.

Treballadors i emprenedors

 • Ampliar els programes de formació, borsa de treball i plans ocupacionals.
 • Prioritzar la contractació de treballadors de Pineda a través del Centre Innova.
 • Ajudar als joves emprenedors, oferint-los assessorament i finançament (microcrèdits).
 • Destinar anualment 50.000 € a ajuts a les empreses que contractin treballadors aturats i als treballadors autònoms que iniciïn una activitat.
 • Simplificar els tràmits per a l'obertura de negocis.

El matí de diumenge la candidatura socialista va celebrar el seu acte de campanya a Pinemar-Can Cornet.

La trobada amb els veïns va servir per explicar-los les millores previstes per a les urbanitzacions: renovació de l’enllumenat, canvi de contenidors, instal.lació de càmeres de seguretat en els accessos, manteniment de carrers i voreres, etc.

La conversa va servir també per constatar el suport unànim dels veïns de Pinemar-Can Cornet al semàfor de la N-II, una actuació llargament reivindicada tant per l’associació de veïns com per l’AMPA de les escoles.

 

En el primer gran acte multitudinari, el miting al Barri del Carme, hem comprovat una vegada més que la proximitat és la clau de la confiança ciutadana, dedicant més de dues hores a parlar amb els veïns abans de pujar a l'escenari.

Ja en els discursos hem insistit reiteradament en la necessitat de que, el dia 24 de maig, els ciutadans votin pensant en Pineda, perquè són els problemes del poble els que s'han de resoldre (no els de Catalunya ni els d'Espanya); i pensant en les persones, perquè el que es tria, per sobre dels partits, són els regidors i l'alcalde que han de governar el municipi.

 

 

Aquest matí hem presentat el nostre programa electoral als veïns de Can Moré. Durant la conversa (i jocs) que hem mantingut amb petits i grans, hem pogut comentar les línies principals del seu programa, que preveu una important inversió pels barris, especialment en millores de l'espai públic.

En el cas de Can Moré, la principal demanda dels veïns, i el principal compromís dels socialistes, ha estat la millora de l'acondicionament, enjardinat i mobiliari de la Plaça de Can Moré, un dels espais més utilitzats pels ciutadans de la zona.

 

Els socialistes hem començar al barri de Les Creus la nostra campanya electoral, amb un acte previ a la tradicional enganxada de cartells.

En l'acte, un sopar a l'aire lliure que va congregar a més de 300 persones, vam començar a desenvolupar els eixos estratègics del nostre programa electoral, que es centrarà en l'impuls del desenvolupament econòmic i el treball, en la millora de l'espai públic i els barris, i en els serveis a les persones.

Pineda té grans oportunitats de progrés i farem tot el possible perquè al nostre municipi es creïn les condicions necessàries per atreure inversió i generar treball.

El 24 de maig hi haurà Eleccions Municipals (ni autonòmiques ni estatals) per triar l'alcalde

Encara que a l'estratègia de determinats partits, candidats i mitjans de comunicació no els interessi, el que tindrà lloc el proper 24 de maig són unes Eleccions Municipals, en què el que es tria és un alcalde i uns regidors perquè governin el poble.

No són unes eleccions autonòmiques ni plebiscitàries, perquè el que està en joc és el futur de Pineda de Mar.

No són unes eleccions estatals ni presidencials, perquè el que es decideix no és el resultat dels grans partits polítics sinó les persones que formaran l'Ajuntament del poble.

La neteja, les escombraries, el manteniment del carrers i les places, l'enllumenat, les instal•lacions culturals i esportives, la Policia Local, els serveis d'atenció social, la circulació... i un altre centenar de temes i serveis públics no depenen de la Generalitat ni de l'Estat, sinó de l'Ajuntament, de l'alcalde i del Govern municipal.

Per tant, qui vulgui parlar de sobiranisme durant aquestes eleccions municipals és perquè no pensa en Pineda. Qui vulgui parlar de Mariano Rajoy, Artur Mas, Oriol Junqueras, és perquè no pensa en Pineda. Qui vulgui parlar de partits i no de persones, qui vulgui parlar de sigles i no de candidats, és que no pensa en Pineda.

Pensa en Pineda a l'hora de votar.