A prop

El treball fet és l'únic resultat inqüestionable...

Els butlletins municipals A prop són el testimoni gràfic de la feina feta i dels resultats assolits pel Govern municipal 2011-2015