ECONOMIA I TREBALL

Pensant en l'economia i el treball...

Creixement econòmic

 • Impulsar el desenvolupament d'un espai comercial, turístic i de lleure entre Poblenou i Pineda Centre, amb l'objectiu de fer créixer l'activitat econòmica del municipi i crear més de 1.000 llocs de treball.
 • Executar l'ampliació d'usos del polígon industrial i captar la inversió de noves empreses.
 • Urbanitzar el nou polígon industrial (PP-10/11), al costat de l'autopista.

Comerç i turisme

 • Promocionar la imatge de Pineda de Mar com a municipi de turisme familiar, cultural, natural, esportiu i de lleure; i ampliar la temporada turística amb la captació de nous esdeveniments i festivals.
 • Executar les obres de la nova Oficina de Turisme a l'edifici de l'Ajuntament.
 • Potenciar la proximitat i qualitat del teixit comercial i restaurador de Pineda.
 • Elaborar una Ordenança de Comerç que reguli de manera equilibrada el tipus i horaris dels establiments.

Treballadors i emprenedors

 • Ampliar els programes de formació, borsa de treball i plans ocupacionals.
 • Prioritzar la contractació de treballadors de Pineda a través del Centre Innova.
 • Ajudar als joves emprenedors, oferint-los assessorament i finançament (microcrèdits).
 • Destinar anualment 50.000 € a ajuts a les empreses que contractin treballadors aturats i als treballadors autònoms que iniciïn una activitat.
 • Simplificar els tràmits per a l'obertura de negocis.