ECONOMIA

Més de 300 persones troben feina cada any a través del Centre Innova

Igual que per a la majoria de ciutadans, la primera preocupació del govern socialista durant aquests anys ha estat la reactivació de l'economia i la creació de llocs de treball. L'Ajuntament, a través del Centre Innova, ha desenvolupat un ampli programa de mesures dirigides a fomentar la creació d'empreses, l'ocupació dels treballadors, la formació, la dinamització turística i comercial, i la captació d'inversió.

El Centre Innova presta servei a més de 18.000 persones cada any

La major part d'aquesta activitat de promoció econòmica s'ha impulsat des del Centre Innova, on es presten serveis d'assessorament, formació i borsa d'ocupació, a empreses, treballadors i autònoms.

Una tasca contínua de suport a l'economia i el treball que es pot resumir en algunes dades de l'activitat que anualment desenvolupa Innova:

- 18.000 persones ateses
- 1.145 assessoraments
- 130 cursos/sessions de formació
- 1.433 assistents a cursos/sessions

El nombre d'aturats es redueix un 8,6 % entre 2011-2015

L'objectiu final ha estat sempre la creació de llocs de treball i la reducció de l'atur.

En aquesta línia, el Govern municipal ha impulsat un pla d'ajuts directes per a les empreses que contractin treballadors en atur o que es donin d'alta com a autònoms; així com importants beneficis fiscals per a les noves activitats econòmiques que s'estableixin al nostre municipi i que creïn ocupació.

També han merescut una especial atenció els joves i els emprenedors, per als quals s'han desenvolupat programes específics de formació (idiomes, informàtica, atenció al públic...), inserció laboral i ajut a la creació de nous negocis, a través del viver d'empreses, de la gestió de microcrèdits o de la reactivació d'antigues empreses.

El resultat últim ha estat que, durant aquests anys, el nombre d'aturats del municipi s'ha reduït un 8,6 %, passant de 3.177 al 2011 a 2.893 el 2015. I l'objectiu últim és continuar i augmentar les polítiques actives d'ocupació perquè aquesta dada continuï millorant.

Els grans esdeveniments internacionals aporten a Pineda 5 milions d'euros

Durant els darrers anys, un dels principals motors econòmics del municipi ha estat el turisme, i la seva influència sobre altres sectors d'activitat com ara el comerç, la restauració o els serveis.

Per posar en valor el potencial turístic del nostre municipi, el Govern ha fet durant aquests anys una forta aposta en la promoció nacional i internacional de Pineda de Mar dins les marques Turisme Familiar i Costa Barcelona; en la inversió en la millora de la platja i els serveis (neteja, jardinera, guinguetes, jocs, depuradora...), com a principal atractiu; i en l'organització de grans esdeveniments culturals, esportius i lúdics que portin a Pineda el major nombre possible de visitants; fets que han generat uns ingressos anuals que superen els 5 milions d'euros.

Pensa en Pineda, també per fer les compres

El comerç local és un dels sectors que més ha patit els efectes de la crisi, a causa sobretot de la pèrdua de poder adquisitiu dels consumidors, resultat de l'atur i de la rebaixa generalitzada dels sous.

Per dinamitzar el comerç local, l'Ajuntament ha dut a terme, amb col•laboració dels establiments del municipi, diverses activitats de promoció com ara fires (Fira de Nadal, FiraSud, Fira de Tardor, Mostra Gastronòmica), mercats d'artesania, campanyes de comunicació... amb què ha fomentat el consum del productes i serveis de proximitat que ofereixen els nostres establiments.

En aquest mateix sentit, s'han ampliat també els mercats setmanals i paradetes d'estiu, i s'han realitzat millores en la urbanització i l'estacionament dels principals eixos comercials del municipi, amb l'objectiu de facilitar l'accés dels clients.

Nous espais industrials i comercials. Més de 1.000 llocs de treball

Més enllà de les actuacions sobre la situació econòmica actual, el Govern ha volgut també assentar les bases del futur progrés econòmic del municipi, creant les millors condicions possibles per a la captació d'inversions que portin a Pineda noves empreses i llocs de treball.

Així, s'ha aprovat el projecte de canvi d'usos de l'actual polígon industrial, per poder establir diferents activitats logístiques i terciàries. S'ha aprovat també el planejament urbanístic de dos nous polígons industrials al costat de l'autopista. I s'ha signat un conveni de promoció econòmica amb un grup empresarial francès, per al desenvolupament d'un espai comercial, turístic i d'oci als terrenys del PP1 (entre Can Xaubet i la Riera), amb una inversió prevista de 40 milions d'euros i un potencial d'ocupació superior als 1.000 llocs de treball.