ESPAI PÚBLIC

Milloren tots els serveis de manteniment de l'espai públic

El manteniment diari de l'espai públic és, sense dubte, un dels elements més importants de la qualitat de vida i la imatge dels barris. Carrers, voreres, places, jardins, enllumenat, mobiliari urbà, senyalització... configuren el paisatge quotidià del nostre poble, i la seva adequada neteja i conservació han estat objecte de moltes inverions i d'un treball de millora constant per part de tots els serveis municipals.

Els serveis municipals dediquen anualment 28.700 hores a la neteja dels barris

La millora en la neteja de l'espai públic (carrers, places, platja) ha estat una de les principals prioritats del Govern. S'han ampliat els serveis, especialment a les zones de més afluència de persones (com ara els eixos comercials i la platja). Se n'han creat de nous, com els serveis de neteja integral als barris, amb l'actuació simultània de diversos equips i vehicles de neteja.

I, en definitiva, s'han dedicat més de 28.700 hores de treball anual a mantenir la via pública en òptimes condicions.

Es renova la jardineria, el mobiliari urbà i els jocs infantils

Pineda és un poble amb una intensa vida de carrer i, amb el bon temps, les nombroses places, els espais oberts, el passeig de la platja... s'omplen de gent disposada a gaudir-ne.

Per això, els servei de parcs i jardins està realitzant des de fa un parell d'anys un pla de millora contínua dels espais de lleure de Pineda, renovant i homogeneïtzant tant la jardineria com l'arbrat, perquè totes les places (Mèlies, Espanya, El Rei, El Carme, Les Creus, Reis Catòlics, Can Bel, Can Moré...) tinguin un aspecte agradable.

S'ha renovat també una part molt important del mobiliari urbà (bancs, papereres, senyals, panells informatius, contenidors de residus...). I s'han renovat els jocs infantils en llocs com la plaça Espanya, el passeig Marítim, la plaça Rafael Casanovas o les diverses places de Poblenou.

L'Ajuntament inverteix 3 milions d'euros en asfaltat de carrers i millora de voreres

L'estat de carrers i voreres afecta directament a la imatge de la via pública, al trànsit dels vehicles i a la mobilitat dels vianants; motiu pel qual exigeix d'un treball i una inversió contínua en el seu manteniment.

Al llarg del mandat, l'Ajuntament ha realitzat (i realitzarà durant aquest mateix any) múltiples actuacions d'asfaltat de carrers i reducció de barreres arquitectòniques. La inversió total ha superat els 3 milions d'euros i la llista de carrers on s'ha actuat es fa interminable.

Es canviaran més de 1.000 fanals per millorar l'enllumenat i estalviar energia

L'enllumenat públic és una de les majors despeses de l'Ajuntament. Per estalviar energia i millorar la il•luminació dels carrers, està ja en marxa un projecte de renovació de la xarxa d'enllumenat, que afectarà més de 1.000 punts de llum de tots els barris on, segons la seva antiguitat, es canviaran quadres elèctrics, lluminàries i fanals, substituint-los per elements de baix consum; de manera que, en darrera instància, la inversió de 2.000.000 € necessària per fer aquestes millores s'autofinançarà amb els mateixos estalvis de consum.

Menys visibles, però igualment importants, són les inversions de millora que s'han fet en la xarxa d'aigua, per garantir la pressió adequada als domicilis i, al mateix temps, evitar les fuites i el trencament de canonades.

S'implanta definitivament la recollida selectiva de tots els residus urbans

Durant aquest any s'ha completat a Pineda la recollida i gestió selectiva de tots els residus urbans domèstics: brossa, orgànic, paper, envasos i vidre. Aquest servei integral, juntament amb la recollida de voluminosos i la deixalleria municipal, permetran realitzar un tractament més eficient dels residus i, el més important, reduir el seu impacte ambiental.