GESTIÓ MUNICIPAL

L'Ajuntament redueix la despesa i el deute, i congela tots els impostos municipals

La gestió transparent i eficaç dels recursos públics, dels diners que els ciutadans posen a disposició de l'Administració, és la primera responsabilitat del Govern. Per això, durant aquest mandat la gestió de la hisenda municipal s'ha centrat a reduir despesa, rebaixar l'endeutament, i, el més díficil, mantenir la qualitat dels serveis públics bàsics sense retallades, sense dèficit i sense incrementar els impostos.

Pressupostos responsables, pensant en les persones, els barris i el treball

Des de l'inici del mandat, l'Ajuntament ha fet un esforç continuat per evitar el dèficit, reduir l'endeutament i mantenir l'equilibri financer dels comptes municipals (dèficit zero), minimitzant la pressió fiscal sobre els ciutadans; de manera que es pogués assegurar la continuïtat dels serveis bàsics que garanteixen la qualitat de vida de les persones i dels barris i, simultàniament, impulsar noves línies d'actuació orientades a dinamitzar l'activitat econòmica del municipi i generar ocupació.

En aquest sentit, les prioritats del Govern als pressupostos d'aquests darrers anys han sigut molt clares:

- Economia i treball
- Manteniment de l'espai públic
- Serveis socials
- Seguretat pública
- Millora dels barris
- Equipaments socioculturals

Estalviar sense fer retallades. L'Ajuntament redueix la despesa un 20 %

Entre 2009 i 2015, el pressupost municipal s'ha reduït un 20 %, passant de 34,1 a 27,3 milions d'euros. L'estalvi, però, s'ha centrat en les despeses no bàsiques i en les grans inversions, de manera que els serveis essencials s'han continuat prestant sense retallades, o fins i tot amb increments allà on era necessari.

Les dades del pressupost 2015 són il•lustratives d'aquesta política de contenció en la despesa sense retallades en serveis bàsics.

- Un 70 % de les partides de despesa corrent es mantenen o disminueixen, gràcies sobretot a la supressió d'activitats no bàsiques i a la renegociació de contractes.
- La despesa en personal es congela.
- Augmenta un 17 % la despesa en atenció social.
- S'incrementa un 9 % el pressupost en desenvolupament econòmic.
- Creix un 27 % la despesa en programes de seguretat.
- S'amplien els serveis de manteniment de la via pública, enllumenat, neteja viària, recollida de residus orgànics, retirada d'objectes voluminosos i jardineria.
- Augmenta un 51 % la despesa en noves tecnologies.

Es congelen els impostos i les taxes municipals per ajudar a reactivar el consum i l'economia

Pel que fa als impostos, la voluntat del govern ha estat la de no incrementar la pressió fiscal sobre les famílies, en general, i sobre les famílies que estan patint dificultats econòmiques, en particular; així com contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica, la reactivació del consum i a la creació de llocs de treball.

Amb aquest objectiu, durant els darrers anys s'han adoptat, entre d'altres, les següents mesures fiscals:

- Congelació de tots els impostos i taxes municipals.
- Reducció del 20 % en l'IBI per a les famílies amb tots els seus membres en atur.
- Supressió de l'impost de plusvàlua per execució o dació hipotecària.
- Reducció de l'impost de plusvàlua per herència de l'habitatge habitual entre matrimonis, parelles i fills.
- Subvencions directes a les empreses que contractin treballadors aturats i als autònoms que es donin d'alta.
- Ajuts a les empreses que es traslladin al polígon industrial i als eixos comercials.
- Reducció del 90 % en les llicències per a les noves empreses que s'estableixin al municipi.

L'endeutament es rebaixa un 51 % (8.000.0000 €)

Un altre dels grans objectius del Govern ha estat la reducció del deute de l'Ajuntament. Amb un ajust constant de les despeses corrents i les inversions, el deute global de l'Ajuntament s'ha reduït un 51 % (8 milions d'euros) en els darrers vuit anys.

Al 2007, l'Ajuntament devia 21 milions d'euros, xifra que suposava un 99 % de total d'ingressos anuals. Ara, després d'aquest estalvi continu, el deute s'ha situat en 13 milions d'euros, un 48 % dels ingressos. De la mateixa manera, l'Ajuntament ha passat de pagar les seves factures a 6 mesos, a pagar-les en poc més de 20 dies.

El Govern podria haver caigut en l'error de plantejar uns pressupostos electoralistes, incrementant l'endeutament i la despesa al màxim per enlluernar als ciutadans; però ha volgut mantenir la línia de gestió responsable i coherent que ha seguit durant tot el mandat, impulsant les accions que toquen, en el moment que toquen i, sobretot, quan es poden pagar i amb els diners que toquen. Que podríem haver fet més? Sí. Però com s'hauria pagat...?

Una administració amb menys burocràcia i més proximitat al ciutadà

Pel que fa a la gestió administrativa, l'Ajuntament es troba immers en un procés de millora contínua dels seus processos d'informació i tramitació, dirigits a reduir la burocràcia i apropar cada vegada més l'Ajuntament a les persones i als barris.

En aquesta línia, s'ha posat en marxa la nova Oficina d'Atenció al Ciutadà i nous tràmits per Internet; s'han reduït els requisits i els terminis de moltes gestions; s'han traslladat directament als barris les visites a l'alcalde; i en breu entrarà en funcionament un nou web municipal i un sistema de pantalles informatives als diferents equipaments del poble.