LES PERSONES

Pensant en les persones...

Educació

 • Mantenir sense retallades les llars d'infants.
 • Construir una nova escola a Poblenou.
 • Construir el tercer institut a Can Cornet.
 • Incrementar l'oferta de cicles formatius professionals i de l'Escola d'Adults.
 • Impulsar, junt amb les famílies i la xarxa educativa, un programa de millora de l'èxit escolar.
 • Mantenir el programa de beques universitàries.

Joventut

 • Ampliar els programes de formació, ocupació i lleure del Centre de Recursos per a Joves.
 • Establir una línia de beques per a estudis de batxillerat, cicles formatius i universitat.
 • Bonificar amb ajuts a les empreses que contractin a treballadors menors de 30 anys.
 • Ajudar a l'emancipació i l'accés a l'habitatge dels joves.

Gent gran i dependent

 • Potenciar l'envelliment actiu de la gent gran i la seva participació en la vida social i cultural.
 • Ampliar els serveis d'atenció domiciliària a les persones grans, dependents i discapacitades.
 • Ampliar els programes d'activitats dels casals d'avis.
 • Crear espais d'horts socials per a la gent gran.
 • Introduir clàusules socials en la contractació pública.

Atenció social

 • Facilitar els tràmits i reduir les llistes d'espera per accedir als serveis socials.
 • Rebaixar els criteris i barems d'ajut social per poder incloure a més famílies.
 • Mantenir la reducció d'un 30% l'IBI a les famílies aturades i monoparentals.
 • Establir ajuts per pal•liar la pobresa energètica.
 • Creació d'una bossa de pisos de lloguer social.

Cultura i entitats

 • Posar en marxa el programa d'activitats i usos del Centre Cívic Poblenou.
 • Oferir una programació cultural estable a la nova Sala Polivalent de la Biblioteca.
 • Potenciar les arts gràfiques mitjançant la Fundació Tharrats i la nova Sala d'Exposicions.
 • Fomentar la cultura popular i tradicional a través de les entitats del municipi.
 • Potenciar la projecció de Pineda com a capital del teatre
 • Promoure l'activitat d'una sala de cinema.

Esport i salut

 • Millorar i ampliar les instal•lacions del Complex Esportiu Can Xaubet:

      - Piscina descoberta
      - Pistes de pàdel
      - Nova gespa artificial al camp de futbol
      - Renovació de màquines al gimnàs

 • Promocionar nous circuits i activitats de BTT.
 • Creació de nous espais i itineraris esportius i de salut.
 • Potenciar els programes de salut comunitària.

Administració oberta i transparent

 • Simplificació administrativa i gestió online (E-Administració) dels tràmits amb l'Ajuntament.
 • Modernització de la web municipal i creació d'APPs d'informació local per a mòbils.
 • Ampliació de la xarxa wifi.
 • Facilitar l'accés dels ciutadans al correu electrònic i a la signatura digital.
 • Creació d'un portal de transparència sobre resolucions, retribucions i contractes.
 • Potenciar la participació ciutadana.
 • Creació de la figura del Defensor del Ciutaddà.
 • Gestionar amb les AA.VV. el pressupost d'inversió als barris.
 • Introduir criteris de renda per fer els impostos més justos.