MOBILITAT

Un trànsit més tranquil (i segur) per a un poble més tranquil

La mobilitat és un dels grans reptes en la gestió dels municipis, més encara quan, com succeeix a Pineda, la vida tranquil·la és un dels seus trets distintius. Per aconseguir-ho, el Govern ha posat en marxa un pla de mobilitat, que va des de l'ampliació d'aparcaments fins al foment del transport públic, la bicicleta i l'accessibilitat dels vianants, buscant un equilibri sostenible entre els diferents usuaris de la via pública.

S'amplien el nombre i la rotació dels aparcaments

És habitual que en determinades zones i moments (centre, eixos comercials, estiu...) es produeixi una necessitat puntual de major estacionament. Per fer front a aquesta demanda, durant els darrers anys l'Ajuntament ha implementat diverses mesures orientades a ampliar el nombre i la rotació dels aparcaments existents al municipi.

Així, a Pineda Centre s'ha mantingut la gratuïtat del pàrquing de La Mina i s'ha habilitat un pàrquing tancat a un local de C/ Maragall. A Poblenou s'han reordenat els estacionaments en bateria a diversos carrers, s'ha obert un solar a la part baixa de l'av. Mediterrània i s'ha establert una zona taronja de rotació gratuïta a l'av. Hispanitat i Mediterrània.

Es pacifica el trànsit perquè vehicles, bicicletes i vianants puguin conviure

La circulació de vehicles, bicicletes i vianants no sempre és senzilla ni segura. Per això, s'ha tendit a pacificar el trànsit en aquells punts amb més intensitat i risc, invertint la prioritat en favor dels vianants.

Mesures com ara la conversió en zona de vianants de la plaça Espanya i el carrer Bertomeu, el semàfor de la N-II, el reforç de la senyalització horitzontal (especialment els passos de vianants), la delimitació d'itineraris escolars segurs o la instal•lació d'aparcabicicletes, han anat en aquesta direcció.

Pel que fa a la senyalització, ha començat també un pla de renovació de la senyalització vertical a la N-II i als barris, i de la senyalització turística i de vianants.

Es milloren els serveis de transport públic

La pacificació i sostenibilitat de la circulació passa també per un major ús dels serveis de transport públic. Amb aquesta visió, el Govern ha fet una forta aposta pel bus urbà, ampliant les freqüències de pas, millorant les parades i marquesines, reduint les tarifes de nens, joves i pensionistes. El resultat final parla per si mateix: el bus urbà ha arribat ja als 250.000 viatgers a l'any.

Paral·lelament, han millorat també altres serveis de transport públic, com ara el tren, amb la nova estació i la nova línia cap a Girona; o el bus nocturn Barcelona-Pineda, amb la nova parada de l'església.

Es redueixen els accidents greus

La seguretat del trànsit, especialment en aquelles vies més ràpides i en els entorns escolars, també ha estat una de les principals preocupacions del Govern, que ha desenvolupat un ampli pla de mesures correctores per millorar la seguretat de vehicles, bicicletes i vianants: reforç de la senyalització, bandes reductores, rotondes, semàfors, canvis en la ubicació dels aparcaments, modificació de cantonades, ampliació de voreres...

Una sèrie de mesures gràcies a les quals s'ha reduït el nombre d'accidents greus provocats per excés de velocitat, topades en interseccions o atropellament de vianants i bicicletes.

Pensant en el futur...

La mobilitat no és només un problema de present sinó també de futur, perquè són molts els quilòmetres de carrer del nostre municipi i perquè els canvis en l'ordenació del territori són lents i costosos.

Per dibuixar una línia futura de millora contínua, l'Ajuntament ha aprovat un Pla de Mobilitat Urbana i un Pla de Seguretat Viària en què, amb criteris de sostenibilitat, es garanteixi un trànsit més tranquil per a un poble més tranquil.