PINEDA I ELS BARRIS

Pensant en Pineda i els barris...

Projectes de reurbanització i millora d'espais públics

 • Millora de l'Av. Hispanitat.
 • Remodelació de la Pl. Nova.
 • Millora de Pl. República, Pl. Infància i Pl. Guatemala.
 • Remodelació de la Pl. Les Creus.
 • Millores del terra, mobiliari i il•luminació de la Pl. Mèlies.
 • Remodelació de la Pl. Pubilla/Estació.
 • Millora de la Pl. Sant Pere.
 • Remodelació de la Pl. del Carme.
 • Completar el Passeig de Mar a la zona de la Platja dels Pins.
 • Remodelar per fases del Passeig Marítim.
 • Remodelació de la Pl. Can Bepa.
 • Adequació d'un Passeig de Ribera a la carretera d'Hortsavinyà.
 • Canalització d'aigües de la riera de Sant Jaume.
 • Adequació de l'espai veïnal de Can Carreras.
 • Ajuts per a la rehabilitació de façanes.

Serveis sostenibles

 • Renovació de l'enllumenat públic a tots els barris.
 • Ampliació del servei i les màquines de neteja viària.
 • Renovació, soterrament i tancament amb fusta de contenidors de residus.
 • Pla d'inversió en la xarxa d'aigua i clavegueram.
 • Reubicació de la nau i vehicles de serveis municipals.
 • Implantació de sistemes d'estalvi d'energia i aigua.

Seguretat

 • Reforçar la coordinació policial amb una especial atenció a la seguretat als barris i als entorns escolars.
 • Endurir el control i sancions per incivisme.
 • Instal•lació de càmeres de vigilància a la via pública i als accessos a les urbanitzacions.
 • Intensificar els contactes de la Policia de Barri amb la ciutadania, els comerços i el teixit associatiu.

Mobilitat

 • Nova rotonda d'accés a Les Creus i Can Pelai.
 • Reducció de barreres arquitectòniques a les voreres.
 • Asfaltat de l'aparcament de La Mina.
 • Ampliació de la zona taronja d'estacionament gratuït.
 • Millora de la senyalització viària.
 • Creació de més aparcaments per a bicicletes i motos.
 • Instal•lació de noves marquesines a les parades del bus.