URBANISME I OBRES

"No" a les grans obres, "Sí" a les obres als barris

S'ha acabat l'època de les grans obres faraòniques, de les inversions milionàries sense més sentit que el d'inaugurar-les amb una foto maca. La responsabilitat en la despesa pública i la convicció de que les millors inversions són les que destinen a fer de Pineda un poble on viure de manera tranquil·la i còmoda, han fet que les principals obres realitzades pel Govern es centressin en millorar la vida als barris.

La nova plaça Espanya revitalitza el centre de Pineda

Una de les obres més emblemàtiques del darrer mandat ha estat indubtablement la remodelació de la plaça Espanya i dels carrers Bertomeu, i Roig i Jalpí.

Una obra que no només ha canviat el paisatge del centre del municipi, sinó també, i sobretot, ha contribuït a revitalitzar i dinamitzar la seva activitat social i econòmica (aquest era el veritable objectiu), convertint-se en un punt de trobada per a tots els ciutadans de Pineda i en l'excusa perfecta per fer un tomb, divertir-se als nous jocs infantils, prendre un refresc a una terrassa o mirar els aparadors de les botigues.

I una obra que, a més, ha tingut un cost molt reduït per a l'Ajuntament, ja que s'ha finançat en un 80 % amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Per fi, Poblenou tindrà el Passeig de Mar

Després de molts anys d'espera, reivindicació i negociació, l'Ajuntament (tot i que corresponia fer-ho al Ministeri de Medi Ambient),ha començat les obres del Passeig de Mar de Poblenou.

Amb el nou passeig, el poble, el barri i la platja recuperaran un espai que durant dècades ha viscut d'esquenes al mar, i el podran dedicar plenament al lleure, l'esport i l'activitat turística; millorant de manera molt significativa l'accés, l'ús, la imatge i la qualitat d'aquest tram de la façana litoral.

El Passeig de Poblenou tindrà un camí que donarà continuïtat a l'actual Passeig de Mar, amb espais independents per a vianants i vehicles, i diverses millores en l'equipament de l'espai.

S'acaba la depuradora i continua la canalització d'aigües plujanes

Fa poc més d'un any, la depuradora de l'Alt Maresme, ubicada a l'antiga pedrera de Montapalau, va començar a funcionar a ple rendiment, permetent sanejar adequadament les aigües residuals del municipi i, el que és més important, millorar la qualitat de l'aigua de la platja (excel·lent, segons les analítiques de l'ACA).

El següent projecte relacionat amb l'aigua, que es durà a terme durant aquest 2015, serà la canalització de les aigües plujanes a la riera de Sant Jaume (Les Creus) i al passeig Marítim (Els Pescadors), per evitar que es produeixin inundacions durant els episodis de forta precipitació.

Nous carrers: projectes d'urbanització, presents i futurs

Des del punt de vista del territori, el municipi és com un organisme viu, que va creixent i que s'ha d'anar cuidant constantment, per garantir que els ciutadans que hi viuen ho facin en les millors condicions possibles. Amb aquesta visió, el Govern ha impulsat durant aquest mandat diversos projectes que, en els propers anys, acabaran de dibuixar el mapa de la futura Pineda.

S'ha executat la urbanització del sector UA4 (El Carme–Bellamar) que amb la crisi immobiliària havia quedat en "estat d'abandonament". S'ha aprovat el planejament del PP3 (Poblenou-Can Xaubet) i de Can Carreras. S'ha obert un expedient per ordenar les parcel·les edificades de la Vall de la Riera. I s'ha començat a dibuixar el PP1 (Can Xaubet-La Riera) com a un nou àmbit residencial, comercial i turístic, que definitivament perfilarà tot el nucli urbà de Pineda.

El Camí del Mig, serà la connexió directa entre Poblenou i el Centre

El Camí del Mig és una de les vies més transitades del municipi com a connexió directa entre Poblenou i el Centre, però les seves condicions de seguretat, per a vehicles, bicicletes, vianants i escolars, no són les més adequades.

Per aquest motiu, l'Ajuntament ha iniciat les obres de reordenació d'aquesta via, millorant l'asfaltat, les voreres de Can Pelai, la delimitació entre vehicles i vianants; i establint un únic sentit de circulació (direcció centre) per garantir la seva plena mobilitat i seguretat.>